top of page
סמכות הורית גמישה (איזונים ובלמים עם בני-נוער)

סמכות הורית גמישה (איזונים ובלמים עם בני-נוער)

סמכות היא לא רק עניין של קביעת חוקים וכללים, הצבת גבולות ואכיפה שלהם בפועל.

גם, אבל לא רק.

 

זה נכון שאנחנו ההורים מובילים את הבית והמשפחה.

זה נכון שאנחנו בעלי הסמכות בבית ומתוקף זה אנחנו רשאים, וגם צריכים, לקבוע את החוקים בבית

ולדאוג שהם יתקיימו. על זה אין עוררין.

 

ועדיין, הדרך הבריאה והנכונה ביותר להחיל את הסמכות ההורית שלנו בבית

היא לאזן בין מה שאנחנו דורשים מהמתבגרים שלנו לבין מה שהם צריכים ורוצים שנעניק להם,

גם אם הם לא אומרים את זה בקול רם: להרגיש אהובים, שיקשיבו להם, שיבינו אותם, שיסמכו עליהם, שיהיו שם בשבילם.

 

סמכות הורית נכונה מכילה בתוכה גמישות מחשבתית ורגשית.

 

כשאנחנו נוקשים מדי, מגבילים מדי, עסוקים רק בחוקים ובאכיפה שלהם,

אנחנו עלולים לסרס את המתבגרים שלנו בשם הסדר והמשמעת, או לגרום לתוצאה הפוכה:

הם ימרדו, יתנגדו לכל מה שנגיד, יתנגשו איתנו בכל הזדמנות, יעשו דווקא איפה שאפשר

ואולי אפילו יפנו לסמים ואלכוהול.

 

מצד שני, כשאנחנו מתירנים מדי, כשאין חוקים בבית, כשהנער.ה עושים מה שנראה להם כנכון,

או מה שבא להם כרגע כי אין מי שיגיד להם אחרת, גם כאן אנחנו עלולים לפגוע בהם.

לכאורה, מתבגרים כאלה הם עצמאיים ומסתדרים לבד.

בפועל, הם גדלים ללא הכוונה או דוגמה אישית משמעותית. הם יוצאים אל העולם ללא הבנה של מה מקובל ומה לא, מה לגיטימי ומה לא, עלולים להסתבך בשטויות ולפעמים גם הופכים לאנשים מרירים וכועסים, שלא סומכים על אחרים.

 

הסמכות שאני מדבר עליה בהרצאה הזאת, הסמכות המועדפת, היא הסמכות הגמישה,

כזאת שמסוגלת להעניק לנער.ה את כל מה שהם צריכים ויחד עם זאת, להתוות להם ערכים ונורמות התנהגות שיסייעו להם להתפתח בצורה שתאפשר להם לקיים מערכות-יחסים בריאות עם עצמם ועם הסובבים אותם.

 

היקף ההרצאה- מפגש בן 60-90 דקות (מותאם אישית)

קהל- הורים לבני נוער

    bottom of page