top of page
סדנה להעצמה אישית

סדנה להעצמה אישית

מפגש מס' 1: מודל התקשורת הפנימית שלנו

מודל התקשורת מהווה את הבסיס להבנת המציאות האובייקטיבית (רמז: אין כזה דבר) ואת ההתנהגות שלנו בתוך מציאות סובייקטיבית, בעצם.
המודל מורכב מחמישה שלבים:

 • קליטה חושית

 • מעבר במסננים הפנימיים של כל אחד מאיתנו

 • יצירת מיצג פנימי

 • יצירת מצב רגשי

 • בחירת התנהגות ופעולה.
   

הבנה מעמיקה של מודל זה תאפשר לנו להבין את עצמנו, להבין את התהליך שעובר עלינו מהרגע שאנחנו קולטים משהו בסביבה שלנו ועד הרגע שאנחנו פועלים, מגיבים.
ברגע שנבין את האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות ופועלים, נוכל לבחור מה לשנות ובאיזה שלב בתהליך.


 

מפגש מס' 2: תכנות חושי ותת-חושי

לכולנו חמישה חושים: ראייה, שמיעה, תחושה, ריח וטעם.

לרובנו יש שני חושים מרכזיים שדרכם אנחנו תופסים את העולם.

במפגש הזה אנחנו:

 • נלמד על כל אחת מהמערכות החושיות האלו, דרך דוגמאות, חוויות וסיפורים אישיים.

 • נזהה את המערכות החושיות שדרכן אנחנו מנהלים את החיים שלנו.

 • נעמיק ונפרק כל חוש לתתי-חושים כדי ללמוד איך לתכנת את התפיסה החושית שלנו.   

 

מפגש מס' 3: ניהול מצבים רגשיים רגעיים

אחרי שהבנו את מודל התקשורת הפנימית שלנו (במפגש מס' 1), ואחרי שלמדנו לתכנת את החושים ותתי-החושים שלנו (במפגש מס' 2), במפגש הזה נלמד כיצד לנהל מצבים רגשיים רגעיים.

מצב רגשי רגעי הוא מצב שבו רגש מסוים (כעס, למשל) משתלט עלינו ומפעיל אותנו ברגע מסוים, בהקשר מסוים, באינטראקציה מסוימת עם אדם מסוים, גם אם אנחנו לא אנשים כועסים ביומיום שלנו.

המפגש יעסוק בנושאים הבאים:


 

 • מהו מצב רגשי רגעי וכיצד מזהים אותו?

 • מהו טריגר כניסה וטריגר יציאה?

 • מהם עוגנים וכיצד העוגנים שומרים עלינו ומצילים אותנו ממצבים קשים?

מפגש מס' 4: הגדרת מטרות ותוצאות

אפשר, ואפילו כדאי, להגדיר מטרה ותוצאה רצויה לכל דבר שאנחנו עושים בחיים, מהקטן ועד הגדול
(איך ללכת לחדר הכושר גם כשלא בא לי; מה צריך לעשות כדי לשפר את הקשרים החברתיים שלנו; איך מקימים עסק, וכו').

במפגש הזה…

 • נלמד על סוגי מטרות (אישית, חברתית, ארוכת טווח, בינונית, קצרת טווח)

 • נתרגל הצבת מטרות ריאליות ומעשיות מכל הסוגים.

 • נבין איך להגדיר את התוצאות הרצויות לנו ואיך להגיע אליהן. 


 

משך הסדנה:

4 מפגשים בני 1.5 שעה כ"א  

  bottom of page