top of page
מאיפה הגיע כל הכעס הזה פתאום? (ניהול מצבים רגשיים רגעיים)

מאיפה הגיע כל הכעס הזה פתאום? (ניהול מצבים רגשיים רגעיים)

נסו לחשוב על מצבים שבהם אתם כועסים.

עכשיו נסו להיזכר בכל הפעמים בהן הצלחתם להבין מאיפה הגיע כל הכעס הזה פתאום, ואיך זה קרה שהוא התחיל בתור גמד קטן ולפני שהבנתם, הכעס כבר הפך לענק מאיים שאתם לא ממש מכירים ואפילו מפחדים ממנו.

ומה לגבי הזמן שלקח לכם להירגע, אפילו אם הסיבה הראשונית לכעס שלכם כבר נעלמה?

התשובות עשויות לשקף לכם תמונה ששווה לחשוב עליה.

 

הייתם רוצים להבין מאיפה הכעס מגיע אפילו אם אתם לא אנשים כעסנים מטבעכם?

לעצור אותו לפני שהוא הופך לענק הירוק?

לצאת מהכעס בו-ברגע שהסיבה לקיום שלו נעלמת?

 

המפגש יכלול תרגילים אישיים וקבוצתיים ויעסוק בנושאים הבאים:

 

  • מודל התקשורת הפנימית שלנו (איך אנחנו קולטים את המציאות, איזה מסננים היא עוברת, איך נבנה אצלנו מיצג פנימי ואיך הוא מתבטא ברגש ובהתנהגות שלנו)
  • כיצד ניתן לתכנת את החושים ותתי-החושים שלנו (כן, יש דבר כזה)?
  • מהו מצב רגשי רגעי וכיצד מזהים אותו?
  • מהו טריגר כניסה וטריגר יציאה?
  • מהם עוגנים וכיצד הם שומרים עלינו ומצילים אותנו ממצבים לא נעימים ואפילו קשים?
    bottom of page