top of page
כשאני מדבר עם עצמי, מה אני אומר לי? (מודל התקשורת הפנימית שלנו)

כשאני מדבר עם עצמי, מה אני אומר לי? (מודל התקשורת הפנימית שלנו)

מה קורה אצלי מהרגע שמישהו דוחף / מעליב אותי / צועק עליי, ועד שאני מגיב?

 

מודל התקשורת, הנושא של ההרצאה הזאת, מהווה את הבסיס להבנת המציאות האובייקטיבית

(ספוילר: אין כזה דבר) ואת ההתנהגות שלנו בתוך מציאות סובייקטיבית, בעצם.
 

המודל מורכב מחמישה שלבים:

 

  • קליטה חושית- אנחנו קולטים משהו באמצעות חוש הריח, טעם, מישוש, ראייה, שמיעה.

  • מעבר במסננים הפנימיים של כל אחד מאיתנו- על מה שקלטנו, אנחנו עושים עיוות, הכללה, השמטה.

  • יצירת מיצג פנימי- יוצרים לעצמנו סרט / תמונה בראש.

  • יצירת מצב רגשי- הסרט / תמונה מכניסים אותנו למצב רגשי מסוים.

  • בחירת התנהגות ופעולה- אנחנו פועלים / מגיבים בהתאם למצב הרגשי שנוצר אצלנו.

הבנה מעמיקה של מודל זה תאפשר לנו להבין את עצמנו, להבין את התהליך שעובר עלינו מהרגע שאנחנו קולטים משהו בסביבה שלנו ועד הרגע שאנחנו פועלים, מגיבים.
 

ברגע שנבין את האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות ופועלים, נוכל לבחור מה לשנות ובאיזה שלב בתהליך.

 

משך ההרצאה: 60 דקות

קהל יעד: הקהל הרחב

    bottom of page