top of page
בואו נשחק ב"חוש-חש הבלש" (תכנות חושי ותת-חושי)

בואו נשחק ב"חוש-חש הבלש" (תכנות חושי ותת-חושי)

אמנם אנחנו חווים את המציאות באמצעות חמשת החושים שלנו (ראייה, שמיעה, תחושה, ריח וטעם), אולם לא תמיד כל החמישה נדרשים לנו כדי לקלוט מידע חדש ברגע נתון אחד.

במצבים מסוימים, יספיקו העיניים, האוזניים והאף כדי לבשר על סכנה או הזדמנות, ולעתים יהיו אלה חוש המישוש והטעם שיובילו.

 

כך או כך, החושים בהם אנחנו משתמשים ברגע מסוים הם לא העניין של הסדנה שלנו, אלא החושים המרכזיים שמשפיעים על הצורה שבה המידע החדש מעובד במוח ומתורגם למשפטים כמו "אני רואה למה את מתכוונת", "זה נשמע כאילו ממש נהניתם", "משהו בהצעה הזאת מריח לי לא טוב", או "השכן ממול הוא איש מריר".  

 

לרובנו יש שני חושים מרכזיים שדרכם אנחנו תופסים את העולם.

הם אלה שיכתיבו את הדרך בה אנחנו מעבדים את המידע החדש והם אלה שיכתיבו את הדרך בה אנחנו מתארים את המציאות סביבנו.

 

מטרות הסדנה:

  • נלמד על כל אחת מהמערכות החושיות האלו, דרך דוגמאות, חוויות וסיפורים אישיים.

  • נזהה את המערכות החושיות שדרכן אנחנו מנהלים את החיים שלנו.

  • נעמיק ונפרק כל חוש לתתי-חושים כדי ללמוד איך לתכנת את התפיסה החושית שלנו.

 

משך הסדנה- 4 שעות

    bottom of page