top of page

טיפול אישי - סרטונים

שינוי התגובה שלי כלפי בן.בת הזוג שלי מודל אפרת וNLP
41:07

שינוי התגובה שלי כלפי בן.בת הזוג שלי מודל אפרת וNLP

רוב התגובות שלנו לדברים שקורים לנו, או דברים שנאמרים לעברנו, הן אוטומטיות. אנחנו לא חושבים על מה קרה כאן עכשיו ואיך היינו רוצים להגיב, אלא פשוט מגיבים בצורה בלתי נשלטת. הרבה פעמים, התגובות שלנו יוצרות תגובת שרשרת שלא רצינו בה והיא שלילית לנו ולסובבים אותנו. זה יכול להיות בן.בת הזוג שלנו, הילדים שלנו, או אפילו אנשים שיכולים להשפיע עלינו בצורה הדרמטית ביותר כמו הבוס שלנו, למשל. בוידאו שצילמתי עם חדי אקסלרד קולגה שלי, אנחנו מציגים את מודל אפר"ת ואת מודל התקשורת על-פי גישת ה-NLP כשני כלים משיקים, משלימים, שיעזרו לכם להבין איך המוח שלכם פועל, להבין את המנגנונים האוטומטיים שפועלים אצלכם, להבין איך נוצרת הרגשה מסוימת ואיך כל התהליך הפנימי הזה בוחר בסופו של דבר, בצורה לא מודעת ואוטומטית, את התגובה שלכם. עם כל ההבנה הזאת תוכלו להתערב בכל מיני שלבים בתהליך הפנימי שלכם ולשנות את התגובה. מדובר בעבודה קשה אבל בהחלט מתגמלת. צפו בוידאו, שתפו אותנו מה עבד לכם, מה היה יותר מאתגר ואיך אנחנו יכולים לעזור לכם ליישם. בהצלחה!
bottom of page