top of page
1.png
הרשמה לסדנה ״מכניסים את הזוגיות לפריים״

יום שישי, 18/11/22 בין השעות 09:30-14:30
עלות הסדנה לזוג 780₪  

הסדנה תתקיים ב״סטודיו טיליה״, סעדיה גאון 24, תל אביב

** מספר המקומות מוגבל ל-10 זוגות לסדנה **

2.png
4.png
4.png
5.png
6.png
7.png
9.png
9.png
הרשמה לסדנה ״מכניסים את הזוגיות לפריים״

יום שישי, 18/11/22 בין השעות 09:30-14:30
עלות הסדנה לזוג 780₪  

הסדנה תתקיים ב״סטודיו טיליה״, סעדיה גאון 24, תל אביב

** מספר המקומות מוגבל ל-10 זוגות לסדנה **

bottom of page