top of page

"יחסים" תכנית הרדיו

ימי חמישי מידי שבועיים

17:00 - 18:00 

התכנית עוסקת ב7 מעגלי-היחסים שמרכיבים את חיינו

בתחום הטיפול הזוגי, נדבר על סקס, אינטימיות, אהבה, אמון,

כבוד הדדי, תקשורת (מילולית ולא מילולית), פוליאמוריה,

יחסים פתוחים, יחסים חד-מיניים...

 

בתחום הדרכת הורים, נתעסק עם חוקים, גבולות, סמכות, עצמאות, מסוגלות, חרם, מעורבות בחיים של הילדים שלנו, מסכים,

חברים, לימודים …

 

בתחום הטיפול האישי, אנחנו נבדוק את היחס שלנו לאמונות

שאנחנו מחזיקים בהן ותוקעות אותנו ולא נותנות לנו לזוז,

נדבר על הצורה שבה אנחנו ניגשים לבעיה או אתגר,

על הדימוי העצמי שלנו, ביטחון עצמי, הערכה עצמית,

ונמצא משאבים שיאפשרו לנו לעשות שינוי אמיתי

ומהותי בתוך עצמנו .