top of page

כל זוג הורים צריך לוודא שכל 7 מעגלי-היחסים של ההורות שלהם, מטופלים.

 

לא רק כשהם על סף התקף לב, אלא באופן יומיומי שוטף.

אני מתכוון לזה שצריך להסתכל פנימה, לבחון כל מעגל ומעגל, לפתוח כל מעגל,
לסדר אותו, לטפל במה שלא עובד ולסגור את המעגל הזה בצורה שמביאה בחשבון
גם את ההורים וגם את הילדים.


העבודה הזאת על כל אחד מ-7 המעגלים צריכה להיות עקבית ולהפוך לדרך-חיים,
לסגנון הורות קבוע ויציב.


זה יאפשר חיים מאושרים ורגועים יותר, מערכת יחסים בריאה וארוכת-טווח עם הילדים,
גם אחרי שהם עוזבים את הבית ומקימים משפחות משלהם.

ככה בדיוק מתנהל תהליך הדרכת הורים בשיטת 7 מעגלי-היחסים, 
באיזון בין הצרכים והאינטרסים של הילד לבין הרצונות והצרכים של ההורה.

אסף דולינגר, הדרכת הורים לגיל הרך

הדרכת הורים לגיל הרך

אסף דולינגר הדרכת הורים לבני נוער

הדרכת הורים לבני-נוער

אסף דולינגר, הדרכת הורים ממוקד מעגל

 תהליכי הדרכת הורים ממוקדי-מעגל

אסף דולינגר ייעוץ זוגי ואישי והדרכת הורים- סרטונים על הורות

סרטונים על הורות

אסף דולינגר - בלוג על הורות

בלוג על הורות

bottom of page