top of page
"הורות שווה בעיניים של גבר"

"הורות שווה בעיניים של גבר"

לצד הרבה דיבורים בשנים האחרונות על הורות חדשה, מתעופפים מעלינו מושגים כמו 'גבריות חדשה', 'אבהות חדשה', 'אבהות מעורבת', 'אבהות מטפלת'.

 

מדובר בטרנדים חולפים או שהם כאן להישאר?

ואם זאת סקאלת האבהות שאני צריך להתייחס אליה, איפה אני ממקם את עצמי בתוכה?

יותר לכיוון האבהות של פעם או דווקא לכיוון האבהות המעורבת?

 

המפגש הזה ייתן במה לסגנונות האבהות העכשוויים, יציג את היתרונות והחסרונות בכל סגנון ויאפשר לנו למקם את עצמנו על ציר האבהות כדי לבחון את עצמנו:

האם אני אוהב את סגנון האבהות שלי? האם אני רוצה לשנות?

איך אני מרגיש לגבי חלוקת תחומי האחריות בבית ביני לבין אשתי? מה היא מרגישה לגבי זה?

כיצד הילדים רואים את ההורות שלנו, ביחד ולחוד? האם הסביבה הקרובה שלי מפרגנת?

על כל אלה, ועל שאלות נוקבות נוספות שעולות בקרב אבות ב-2021, ננסה לענות בהרצאה.

 

משך ההרצאה: 60 דקות

קהל היעד: הורים לילדים בגילאים 0-18

    bottom of page