top of page
  • תמונת הסופר/תאסף דולינגר

כל משפחה עושה את הבחירות המדויקות שמתאימות לה


הילדים שלנו משווים את עצמם ואותנו לאחרים כל הזמן. הם מדווחים לנו בהתמדה מה גודל הבית של החברים שלהם, איזה סמארטפון יש להם,

כמה פעמים הם נוסעים לחו"ל, עד איזו שעה מרשים להם להישאר בחוץ וכו'.

ההשוואה לא נעימה למי שידו אינה משגת, אבל גם אם אתם ברוכים באמצעים,

זו זכותכם המלאה להחליט

מה אתם רוצים לאפשר,

לקנות,

לתת, ללא קשר לאחרים. למדו את הילדים להודות על מה שיש להם, להתמקד במה שיש ולא במה שאין. למדו אותם שלא כל הנוצץ זהב. הם לא יכולים לדעת מה קורה בבתים של החברים שלהם. אם אינם יכולים להימנע מהשוואות, הנחו אותם להשוות את עצמם גם למי שאין ולא רק למי שיש. הכי חשוב: למדו את הילדים שאתם עושים בחירות שמתאימות למשפחה שלכם ספציפית והן לא נובעות ממה שיש לאחר או מהצורך להשתוות אליו.

Comments


bottom of page