top of page
  • תמונת הסופר/תאסף דולינגר

שניכם צריכים לפעול כיחידה אחת!


כסף הוא אחד משני הנושאים שלזוגות הכי קשה לדבר עליהם, בעיקר כשאין.

כי כשהכל טוב ולא באמת צריך לבדוק את חשבון הבנק

או לחשב איזו הוצאה היא לגיטימית ואיזו מיותרת,

אז זה מרגיש כאילו לא צריך לדבר על הנושא הזה.


אבל כשהמצב נהיה קשה, ואתם מתחילים להיכנס ללחץ כספי, שם יש פוטנציאל גדול מאוד לבלאגן! עד כדי פירוק הבית!

עד כדי כך.


כסף הוא אחד הגורמים המרכזיים לגירושין היום.

והכי הזוי זה שלא מדברים עליו, מתחמקים, מתעלמים, מחרטטים.


זה רע! אסור שרק צד אחד יידע מה קורה בחשבון הבנק שלכם.

אסור שרק צד אחד יהיה זה שקובע על מה מותר להוציא ועל מה לא.

זה משקל כבד, אחריות גדולה מאוד, וזה גם עלול ליצור פערים ביניכם, ומתחים, ותסכולים.


אז לא! ההתנהלות הכספית שלכם היא אחריות משותפת של שניכם.

גם אם החלטתם, לדוגמה, שרק אחד מכם אחראי בפועל על החשבון,

השני צריך להיות בעניינים, להיות מעודכן, להיות חלק.

אם החלטתם שרק אחד מפרנס והשני בבית עם הילדים,

צריך לדבר על זה, לתכנן את זה, לראות איך עושים את זה כך ששניכם מסכימים, מוכנים ושלמים.

העניין הכספי בזוגיות הוא נושא ענק!


יאללה קדימה!


bottom of page