top of page
  • תמונת הסופר/תאסף דולינגר

הקשר בין טאטוא רצפה לדימוי עצמי חיוביבהמשך לטיפ מתחילת השבוע ("בבית שלנו יש גם חובות, לא רק זכויות!"), שבו דיברנו על איך לגרום לילדים לצמצם את החלק שלהם ביצירת בלאגן בבית, הטיפ הזה הוא למתקדמים.


מתקדמים, בהקשר של סדר וניקיון, אומר ילדים שרוצים לקחת חלק פעיל בניקיון והסדר של הבית, קרי: לקפל כביסה, לטאטא את הבית או להכניס כלים למדיח.

תזרמו איתם, אפשרו להם לעשות את זה. גם אם הקיפול שלהם לא מושלם, וגם אם הם קימטו איזה בגד או שניים. גם אם תצטרכו להוציא את כל הכלים מהמדיח ולסדר יותר יעיל. גם אם תצטרכו לטאטא אחריהם. זה שווה את זה! ילד חייב להרגיש חיוני, נחוץ, תורם. כל ילד והתרומה שלו. כל גיל והמסוגלות שלו. זה גורם להם להרגיש שהבית באמת שלהם, אבל יותר חשוב מזה: זה בונה להם את הביטחון ומחזק אצלם דימוי עצמי חיובי.

Opmerkingen


bottom of page