top of page
  • תמונת הסופר/תאסף דולינגר

הילדים שלכם/ן השתתפו לאחרונה בבחירות למועצת התלמידים?

אם נבחר/ה, עודדו אותם לא לשמוח לאידם של המפסידים ויותר מזה, הציעו להם להושיט יד אל המפסידים כדי שיצטרפו אליהם לעשייה חיובית! אם לא נבחר/ה, קחו בחשבון שזה עלול לפגוע בביטחון העצמי ובדימוי שלהם מול קבוצת השווים שלהם ובכלל. אל תתעלמו, גם אם הם לא משדרים שום מצוקה. חזקו אותם על עצם ההשתתפות, הרצון לתרום, היוזמה, הרעיונאות. הנחו אותם לפעול בדרכים אחרות למען הכיתה ובית הספר.


bottom of page