top of page
  • תמונת הסופר/תאסף דולינגר

אתגר הזוגיות ואתגר ההורות - איך משלבים ביניהם בהצלחה?

התפקוד שלנו כהורים משפיע על הזוגיות והקשר הזוגי שלנו משפיע על ההורות.

שילוב נכון בין הורות לזוגיות יאפשר לנו להעשיר ולהעצים כל אחד מהתחומים הללו.


אם נקפיד על איזון בריא בין תפקידנו כבני זוג לתפקידנו כהורים, נוכל לצמוח,

לגדול ולהתפתח הן כזוג והן כהורים. התפקוד שלנו בזוגיות צריך לקחת בחשבון את מתן הדוגמה האישית (מודלינג) שלנו לילדים שלנו. הם רואים, שומעים ולומדים מאיתנו איך זוגיות והורות אמורות להיראות.

ישנם מס' ערכים בסיסיים שחשוב להקפיד על קיומם בזוגיות שוויון, ביטחון, תחושת ערך, תקשורת, חברות. אהבה היא הערך העליון שעומד מעל כל אלה ומזין אותם. בואו נסקור את הערכים הללו וההשפעה שלהם על ההורות: שוויון

זוגיות בריאה היא כזאת שבה שני בני הזוג שווים. אף-אחד לא עליון על השני, לא בדיבור, לא במחשבה ולא בהתנהגות. לשניהם יש זכויות וחובות שוות, כמו גם אחריות ומחויבות שוות אחד כלפי השניה וכלפי הבית.


גברים ונשים אינם רואים עין בעין כשמדובר בשוויון. יש גברים שמשוכנעים שהם עושים בבית יותר מגברים אחרים.

הם משווים את עצמם לגברים שהם מכירים וחושבים שהם תורמים יותר.

אבל נשים אינן משוות את בני זוגן לגברים אחרים.

הן משוות אותם לעצמן וכך הן מרגישות שהן עושות יותר מגברים, אבל האמת היא ששוויון בבית אינו קשור באמת למי שוטף כלים. הוא קשור לשוויון בתקשורת. שוויון בתקשורת הוא אחריות שווה בהעלאת נושאים, בהבעת רגשות, במציאת פתרונות ובהוצאתם לפועל. בבתים רבים, הגבר אחראי על מציאת פתרונות פרקטיים ("תכלס") לבעיות מוחשיות/טכניות/פיזיות והאישה אחראית על העלאת נושאים והבעת רגשות ("שר החוץ ושר הפנים"). זה לא תמיד עובד. שני בני הזוג צריכים להיות מסוגלים לעשות גם וגם.


השוויון בתקשורת הזוגית, הוא חלק מחוזה שקיים ביניכם כבר שנים. החוזה הזה מחלק את האחריות על מטלות הבית, על נשיאת הנטל הגדול יותר של הפרנסה, על חינוך הילדים ועל כל מה שמרכיב בעצם את הזוגיות והמשפחתיות שלכם. אולי לא כתבתם אותו מעולם, אולי לא דיברתם על חלקים ממנו מעולם, אבל החוזה הזה קיים. קיימתם אותו בכוח הפועל, בהרגלים, במעשים, בשגרות שחוזרות על עצמן. חוזה דומה יש לכם עם הילדים שלכם. הוא מדבר על הזכויות והחובות שלהם בבית, על הציפיות שלהם מכם כהורים, על קודים התנהגותיים וערכים משפחתיים וחברתיים ועוד. כל שינוי שאתם רוצים לעשות בחוזה הזוגי או ההורי חייב להיעשות תוך שיחה, דיון הדדי או קבוצתי, ולא מתוך החלטה במעמד צד אחד, לא שלכם ולא של הילדים. מותר ואפשר לשנות. צריך לעשות את זה בהסכמה.


תחושת שייכות היא קריטית, הן בזוגיות והן בהורות. יתרה מזאת, למשנתו של אלפרד אדלר, אבי הפסיכולוגיה האינדיבידואלית, הצורך להרגיש שייך הוא בסיסי וקיומי והוא מלווה אותנו מהרגע שאנחנו נולדים ולא מפסיק לעולם. שייכות מורכבת מהפרמטרים הבאים קבלה ללא תנאי, נחיצות, שיתוף, תקשורת בריאה, הקשבה, תחושת ערך, כבוד הדדי והיכולת לתרום. כשאדם מרגיש שייך, הדימוי העצמי שלו מתחזק ואיתו גם תחושת המסוגלות והערך. בזוגיות, כמו גם בהורות, תחושת השייכות צריכה להיות הדדית

ולא תלויה באישור מתמיד מהצד השני.

Yorumlar


bottom of page