top of page
  • תמונת הסופר/תאסף דולינגר

אני צריך להבין את עצמי לפני שאני מבין אחרים

השלב הראשון בדרך לפיתוח המודעות העצמית שלנו

הוא להכיר בכך שאף אחד מאיתנו

לא מחזיק באמת האובייקטיבית, פשוט בגלל שאין כזאת. האמת ה"אובייקטיבית" מורכבת מאוסף

של אמיתות סובייקטיביות שכולן נכונות.

כולן תקפות. כל אחד מאיתנו תופס את המציאות דרך החושים הפרטיים שלו,

מעביר את התפיסה הזאת דרך המסננים האישיים שלו,

יוצר לעצמו מיצג פנימי שהוא רק שלו,

נכנס למצב רגשי שהוא רק שלו ובוחר כיצד להגיב, איך להתנהג. אם נשכיל להעמיק בתהליך הזה ולהבין


אותו עד הסוף, נוכל לבחור באיזה מסננים להשתמש ומאילו להתעלם;

איך לעצב בעצמנו את המיצג הפנימי שנוצר אצלנו;

איך לשנות את המצב הרגשי שהיינו עלולים להיכנס אליו,

ואיך לשנות את ההתנהגות שלנו,

אם היא לא רצויה לנו.コメント


bottom of page